Historisk oversigt


1781 Lade - Stald - Stuehus( bindingsværk)
1790 Kroggård Nordlænge + vestlænge.
1797 Vestlængen mod syd.
ca. 1830 Aftægtshus øst for stuehus.
1863 Stuehuset grundmures og ombygges.
1876 Nordlængen forlænges.
1883 Staldbygning og nordlængen bygges sammen.
1900 Aftægtshustet flyttes nord for gården


Historisk oversigt (nutid)


1974 Skal gården rives ned ?
Første møde mellem interessede foreninger i december 1974
1975 "Foreningen for bygnings og landskabskultur på Nordals" bliver stiftet.
1976 Fundats for "Alsingergården"
Ark. John Kronborg Christensen´s afgangseksamens projekt.
1977 Forhandlinger med ejeren Erik Lehmann
1978 Nordborg Kommune køber gården, gården bliver fredet.
1979 Vestlængen tages ned. ( Frivilligt arbejde )
1981 Rejsegilde på Vestlængen.
1983 Stalden tages ned. ( Frivilligt arbejde )
1984 Rejsegilde på Nordlængen.
1985 Restaurering af stuehuset påbegyndes ( Udføres af håndværker )
1986 Stuehuset bliver beboet igen.
Rejsegilde på "Stalden"
1987 "Alsingergården" tages i brug.


Årstallet 1863 på stalden er årstal for grundmuring.
Bogstaverne H.G. / L.G. står for : Hans Grav og Leonora Grav.

- Gå tilbage til hovedmenuen -